Tầm nhìnTầm nhìn

TẦM NHÌN AIRPOST 2022

 

 
 

 

· Trở thành Công ty số 1 về chất lượng Dịch vụ và chỉ số niềm tin cho từng đơn hàng.

· Là nơi làm việc hấp dẫn, Cùng đóng góp công sức – Cùng chia sẻ thành công.

· AirPost  đứng Top 3 về Quy mô và Mạng lưới chuyển phát tại Việt Nam.

 

 

 

Facebook Chat +